Företrädare i Sävsjö kommunfullmäktige

Vice ordf. i kommunfullmäktige:

Christer Sjögren

Ledamöter:

P-O Ivarsson
Eva Johansson
Göran Häll
Kerstin Hvirf
Hazze Eklöf
Majvor Skoog
Lena Persson
Ingrid Ivarsson
Sven Krafft
Susanne Sjögren

Ersättare:
Christer Pettersson
Mats Johansson
Allan Andersson

facebook Twitter Email