Företrädare i Sävsjö kommuns nämnder och bolag

Valnämnden:

Ordf. Bengt Persson
P-O Ivarsson

Ersättare: Sven Krafft och Göran Häll

Kommunstyrelsen:

Vice ordf. Christer Sjögren
Lena Persson
Göran Häll

Ersättare: Ingrid Ivarsson, Hazze Eklöf och vakant

Barn- och utbildningsnämnden:

2:a vice ordf. Eva Johansson
Elena Nicoara
Ingrid Ivarsson

Ersättare: Victor Erliksson

Socialnämnden:

2:a vice ordf. Kerstin Hvirf
Ingrid Ivarsson
Monica Gustavsson

Ersättare: Majvor Skoog

Kultur- och fritidsnämnden:

Ordf. Susanne Sjögren
Sven Krafft

Ersättare: Nha Nguyen

Myndighetsnämnden:

2:a vice ordf. Hazze Eklöf
P-O Ivarsson

Ersättare: Christer Pettersson och Mats Johansson

Revisionen:

Vice ordf. Lisbeth Johansson
Kenneth Ohlsson

Överförmyndarnämnden:

Christer Pettersson

Bolag —

Sävebo:

2:a vice ordf. Kerstin Hvirf
Göran Häll

Ersättare: Christer Sjögren och Monika Gustavsson

AB Sävsjö Industribyggnader:

Ordf. Lena Persson
Allan Andersson

Ersättare: Ingrid Ivarsson och Christer Pettersson

Njudung Energi:

Lena Persson

Sävsjö Näringsliv:

Göran Häll

Ersättare:

Savman & Sävsjö Vetlanda Fiber:

Lena Svensson Webb

Ersättare: Göran Häll

facebook Twitter Email