Gruppmöten 2018

Gruppmöten för representanter i nämnder och bolag är som följer under 2018. Vi går igenom ärenden som kommer att behandlas i kommunstyrelsen och informerar om aktuella händelser.
Datum som gäller är:
5 februari
5 mars
9 april
7 maj
4 juni
Sedan sommaruppehåll.
3 september
1 oktober
5 november
3 december

Tid och plats: 18.15 i lokalen på Kopparslagaregatan. Har du synpunkter som du vill ta upp så hör av dig till berörd ledamot.

 

facebook Twitter Email