Vår politik i Sävsjö kommun

Vi Socialdemokrater vill att Sävsjö ska vara en kommun som skapar möjligheter och präglas av rättvisa, solidaritet, jämställdhet och alla människors lika värde. 

Sävsjö kommun skall kännetecknas av:

  • öppenhet och insyn
  • flexibilitet, effektivitet och smidighet
  • tolerans, mångfald och respekt för varandra
  • gemensamma skyldigheter och ett gemensamt ansvar.

 

Varje barn har rätt till en bra uppväxt och att få en bra start i livet. Därför vill vi arbeta för:

  • en förskola med mindre barngrupper
  • en förskola som erbjuder barnomsorg på helger kvällar och nätter
  • en F-6 skola i Sävsjö tätort
  • högre personaltäthet på fritidshemmen och färre elever per klass
  • att alternativa pedagogiska kommunala förskolor skall uppmuntras
  • en väl utbyggd elevhälsovård för alla elever.
facebook Twitter Email